Til hovedinnhold linkedin facebook email phone-call

Rapporter

Pilar III

Offentliggjøring av finansiell informasjon 2018

Dette dokumentet omhandler kravene fastsatt i hovedregelverket om offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar III) i henhold til Basel III-forskriften og forskrift om kapitalkrav del IX.

Du finner rapporten her.