Til hovedinnhold linkedin facebook email phone-call

Kvartalsrapporter

Årsregnskap 2017

Her finner du årsregnskap for Maritime & Merchant 2017.

Selskapet har i 2017 jobbet for og med kunder fra hele verden. Det siste årets resultater har vist at man har truffet godt med solid og god kompetanse fra både shippingnæringen og bank.

Du kan lese mer om hva dette innebærer i årsregnskapet for Maritime & Merchant Bank ASA 2017 her.

Revisors rapport finner du her.